Billeder fra turen:

Jerusalem               Bethlehem             Det Døde Hav        Masada

Petra         Jordan             Haifa            Tel Aviv

Team Danlux på Gilboa Marchen