Billeder fra diverse IML ture i perioden 2007 - 2014:

     

Billeder 2007

Billeder 2009

Billeder 2011

Billeder 2013

            

 

Billeder 2008

Billeder 2010

Billeder 2012

Billeder 2014